Vloeronderhoud

Wij leggen professioneel steentapijt voor een betaalbare prijs.

Voor het schoonhouden en onderhouden van uw vloer geven wij u de onderstaande tips:

Normaal onderhoud

Normaal onderhoudt u de vloer door middel van stofzuiger. U zult merken dat bij een "open structuur"-vloer de frequentie van stofzuiger lager zal zijn in vergelijking met een conventionele vloerbedekking.

Reiniging van oppervlaktevervuiling

Vervuiling door belopen van de vloer, grauwsluier.
Gebruik een vochtige dweil met een geringe hoeveelheid schoonmaakmiddel. In veel gevallen is water voldoende. Grote hoeveelheden water zijn bij dit soort vervuiling overbodig.

Reiniging van ingedrongen/ingetrapt vuil

Mayonaise, aarde andere klevende vervuiling.
Met vochtige doek het op de vloer liggende vuil opdeppen. Het overige vuil met een harde borstel en lauw sop uit de vloer borstelen. Eventueel met een droge doek nawrijven.

Vloeistoffen

Wijn, urine, etc
Bij geringe hoeveelheden reinigen zoals beschreven bij ingedrongen/ingetrapt vuil. Bij grotere hoeveelheden gemorste vloeistof verdunnen met water en reinigingsmiddel, daarna uitzuigen m.b.v. waterzuiger.

Groot onderhoud

Afhankelijk van gebruik, 1 of 2 maal per jaar
Met een harde borstel schrobben. Gebruik een standaard reinigingsmiddel. Vervuild water uit de vloer zuigen. Eventueel voorstaande herhalen. Met schoon water naspoelen en wederom opzuigen. N.B Bij zeer grove verontreiniging mag verdunde chloor gebruikt worden. Naspoelen is noodzakelijk i.v.m neutralisatie van het chloor.

Kauwgom verwijderen

In de handel zijn spuitbussen met koolzuur (sneeuw) verkrijgbaar. Dit bevriest de kauwgom zodat e.e.a. makkelijk te verwijderen is.

Merken reinigingsmiddel

Elk standaard reinigingsmiddel is geschikt. Een laag-schuimend middel is aan te raden met betrekking tot een snelle droging. Bij zeer grove verontreiniging adviseren wij het gebruik van industriële schoonmaakmiddelen. Op verzoek verstrekken wij productnamen.

Aantasting

Aceton en benzine tasten epoxy in respectievelijk meer en minder aan. Indien een van deze vloeistoffen gemorst wordt direct spoelen met overmaat aan water.

I.v.m. Corona alleen op telefonische afspraak.